Điều kiện và cách tính nghỉ phép năm cho người lao động

627 Lượt xem

Nhằm giúp người lao động hiểu rõ hơn về điều kiện cũng như cách tính nghỉ phép năm sau đây chúng tôi sẽ cung cấp một số thông tin trong Bộ luật lao động để bạn hiểu hơn về vấn đề này.

Điều kiện nghỉ phép năm

Căn cứ Khoản 1 Điều 111 Bộ luật lao động 2012 quy định về nghỉ hằng năm như sau:

Nghỉ phép hằng năm

1. Người lao động có đủ 12 tháng làm việc cho một người sử dụng lao động thì được nghỉ hằng năm, hưởng nguyên lương theo hợp đồng lao động như sau:

cach-xin-nghi-phep

a) Người lao động sẽ được nghỉ 12 ngày nghỉ phép đối với những người làm công việc trong điều kiện bình thường;

b) Người lao động sẽ được nghỉ phép 14 ngày làm việc đối với những người làm công việc nặng nhọc; độc hại, nguy hiểm hoặc người làm việc ở những nơi có có điều kiện sinh sống khắc nghiệt theo danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp với Bộ Y tế ban hành hoặc lao động chưa thành niên hoặc lao động là người khuyết tật;

c) 16 ngày làm việc đối với người làm công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc người làm việc ở những nơi có điều kiện sinh sống đặc biệt khắc nghiệt theo danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp với Bộ Y tế ban hành.”

Điều này có nghĩa, người lao động cứ làm đủ 12 tháng làm việc cho một người sử dụng lao động thì sẽ được tính nghỉ phép năm và hưởng nguyên lương theo hợp đồng lao động. Đối với trường hợp người lao động chưa làm đủ 12 tháng cho người sử dụng lao động thì chưa được tính để nghỉ phép năm.

cách xin nghỉ phép

 Về cách tính nghỉ phép và tiền lương nghỉ phép

Trường hợp làm không đủ năm

Lấy số ngày nghỉ hằng năm cộng với số ngày được nghỉ tăng thêm theo thâm niên (nếu có), chia cho 12 tháng, nhân với số tháng làm việc thực tế trong năm để tính thành số ngày được nghỉ hằng năm; kết quả phép tính lấy tròn số hàng đơn vị, nếu phần thập phân lớn hơn hoặc bằng 0,5 thì làm tròn lên 01 đơn vị .

 Cách tính tiền lương nghỉ phép

- Tiền lương làm căn cứ để trả cho người lao động trong ngày nghỉ hằng năm là tiền lương ghi trong hợp đồng lao động của tháng trước liền kề, chia cho số ngày làm việc bình thường trong tháng theo quy định của người sử dụng lao động, nhân với số ngày người lao động nghỉ hằng năm, nghỉ hằng năm tăng thêm theo thâm niên làm việc, nghỉ lễ, tết, nghỉ việc riêng có hưởng lương;

- Người lao động do thôi việc, bị mất việc làm hoặc vì các lý do khác mà chưa nghỉ hằng năm hoặc chưa nghỉ hết số ngày nghỉ hằng năm thì được thanh toán bằng tiền những ngày chưa nghỉ;

Bạn đọc quan tâm tham khảo thêm: Thông tin về đơn xin nghỉ phép năm được chia sẻ bới website hỗ trợ tìm việc làm hàng đầu Việt Nam timviec365.vn

Hi vọng vơi những chia sẻ về điều kiện và cách tính nghỉ phép năm cho người lao động sẽ hữu ích cho người lao động. Chúc các bạn thành công.